УСЛУГИ

ГРУПАЖНИ ПРЕВОЗИ

Пролоджистик БГ предлага групажни транспорти както по суша така и по море, от и до всяка точка на света в зависимост от спецификата на товара и желанието на клиентите и техните партньори.

Благодарение на добрата партньорска мрежа и големия автопарк, с които разполагаме, успешно отговаряме на изискванията на нашите клиенти. Предлагаме бързо и компетентно обслужване, кратки транзитни времена и оптимално съотношение между цена и качество.

За удобстовото на нашите клиенти предоставяме ежедневна актуална информация за техните пратки както и възможност за проследяването им в реално време. Необходимо е единствено да се свържат с нас по имейл или телефон.

МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

За удобство на нашите клиенти предлагаме митническо представителство на всички митници и бюра в София, Варна и Бургас, можем да бъдем гъвкави и креативни, своевременно и компетентно да освобождаваме товарите Ви. Натрупаните знания и професионализъм ни позволяват да Ви предложим сигурност, коректност и качествено обслужване в най-кратки срокове. Даваме адекватно и компетентно решение на всички въпроси, възникнали в процеса на работа.

Като набор от услуги предлагаме изготвяне на всички видове митнически, транспортни и търговски документи, митническо представителство при внос, износ, ре експорт и складиране.

СКЛАДИРАНЕ И ЛОГИСТИКА

ПРОЛОДЖИСТИК БГ разполага със собствен склад в близост до Пристанище Варна Запад. Предлагаме цялостно управление на логистичните дейности на своите клиенти. Създаваме перфекти условия за складиране, обработка и експедиция, съобразени изцяло с обема и спецификата на Вашия бизнес.

Пролоджистик БГ предлага възможност за приемане и съхранение на стоки и товари, преработка и подготовка за по нататъчно транспортиране. Благодарение на високо квалифицираните кадри и професионалната складова програма, гарантираме сигурност за вас и вашата стока.

ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

ПРОЛОДЖИСТИК БГ  е единствена в Северна България предлагаща контейнерен превоз на опасни товари съгласно всички нормативни разпоредби със собствен специализиран транспорт и квалифицирани водачи.

Благодарение на дългогодишния опит и наличието на собствени АДР композиции даваме гъвкавост и сигурност на нашите клиенти при доставката на товари с клас на опасност. Нашите водачи разполагат с необходимата квалификация и разрешителни за транспорт на всички изброено по-долу класове на опасност

Клас 1 – Взривни вещества и предмети

Клас 2 – Газове

Клас 3 – Запалими течности

Клас 4.1 – Твърди зпалими вещества, самоактивиращи се вещества и експлозивни десенсибилизирани твърди вещества

Клас 4.2 – Самозапалващи се вещества

Клас 4.3 – Вещества, които при контакт с вода отделят запалими газове

Клас 5.1 – Вещества поддържащи горенето

Клас 5.2 – Органични прекиси

Клас 6.1 – Токсични вещества

Клас 6.2 – Заразни вещества

Клас 7 – Радиоактивни вещества

Клас 8 – Корозионни вещества

Клас 9 – Други опасни вещества и предмети

1

МОРСКИ КОНТЕЙНЕРЕН ТРАНСПОРТ

ПРОЛОДЖИСТИК БГ предлага изгодни решения за международен транспорт с цели контейнери на конкурентни цени, кратки транзитни времена и глобално покритие на морския контейнерен транспорт при всички условия на доставка:

 

Превози от врата до врата

Превози от пристанище до пристанище

Превози от врата до пристанище

Превози от пристанище до врата

 

ГРУПАЖНИ КОНТЕЙНЕРИ (LCL)

С партньорите ни – водещи контейнерни линии и техните агенти от цял свят, Ви гарантираме най-ефективните и сигурни решения за превоз на Вашите групажни пратки по море с групажни контейнери:

 

Регулярни групажни линии от Далечния и Среден Изток до пристанища Варна и Бургас

Глобално покритие за групажен транспорт с морски контейнери

ВЪТРЕШЕН КОНТЕЙНЕРЕН ТРАНСПОРТ

Пролоджистик БГ предлада транспорт, внос, износ и транзит на контейнизирани товари по всички релации през Варна, Бургас, Констанца и Солун през вътрешността на страната. Наличието на голям автопарк създава предпоставки за качествен и надежден автотранспорт, гъвкавост и разбиране към нашите клиенти и техните желания.

Благодарение на нашите специалисти в областта и отличната логистика успяваме да бъдем на точното място в точното време за да задоволим изискванията на нашите клиенти.

Untitled design