ТРАНПОРТНИ УСЛУГИ  В ЕВРОПА И БЪЛГАРИЯ

ГРУПАЖНИ ПРЕВОЗИ

Пролоджистик БГ предлага групажни транспорти както по суша така и по море, от и до всяка точка на света в зависимост от спецификата на товара и желанието на клиентите и техните партньори.

МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

За удобство на нашите клиенти предлагаме митническо представителство на всички митници и бюра в София, Варна и Бургас, можем да бъдем гъвкави и креативни, своевременно и компетентно да освобождаваме товарите Ви.

СКЛАДИРАНЕ И ЛОГИСТИКА

ПРОЛОДЖИСТИК БГ разполага със собствен склад в близост до Пристанище Варна Запад. Предлагаме цялостно управление на логистичните дейности на своите клиенти. Създаваме перфекти условия за складиране, обработка и експедиция, съобразени изцяло с обема и спецификата на Вашия бизнес.

ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

ПРОЛОДЖИСТИК БГ  е единствена в Северна България предлагаща контейнерен превоз на опасни товари съгласно всички нормативни разпоредби със собствен специализиран транспорт и квалифицирани водачи.

МОРСКИ КОНТЕЙНЕРЕН ТРАНСПОРТ

ПРОЛОДЖИСТИК БГ предлага изгодни решения за международен транспорт с цели контейнери на конкурентни цени, кратки транзитни времена и глобално покритие на морския контейнерен транспорт при всички условия на доставка.

ВЪТРЕШЕН КОНТЕЙНЕРЕН ТРАНСПОРТ

ПРОЛОДЖИСТИК БГ предлага транспорт,внос,износ и транзит на контейнизирани товари по всички релации през Варна,Бургас,Констанца и Солун през вътрешността на страната.

 

Вътрешен транспорт на контейнери

Траснпорт на опасни товари

Морски транспорт на контейнери

Железопътен транспорт

Митническо представителство

Складиране и логистика

Контейнерно депо