услуги

Превоз на опасни товари

Truck,With,Tank,Container,Driving,Along,Highway.,International,Bulk,Gas

ПРОЛОДЖИСТИК БГ е единствена в Северна България предлагаща контейнерен превоз на опасни товари съгласно всички нормативни разпоредби със собствен специализиран транспорт и квалифицирани водачи.
Благодарение на дългогодишния опит и наличието на собствени АДР композиции даваме гъвкавост и сигурност на нашите клиенти при доставката на товари с клас на опасност. Нашите водачи разполагат с необходимата квалификация и разрешителни за транспорт на всички изброено по-долу класове на опасност
Клас 1 – Взривни вещества и предмети
Клас 2 – Газове
Клас 3 – Запалими течности
Клас 4.1 – Твърди зпалими вещества, самоактивиращи се вещества и експлозивни десенсибилизирани твърди вещества
Клас 4.2 – Самозапалващи се вещества
Клас 4.3 – Вещества, които при контакт с вода отделят запалими газове
Клас 5.1 – Вещества поддържащи горенето
Клас 5.2 – Органични прекиси
Клас 6.1 – Токсични вещества
Клас 6.2 – Заразни вещества
Клас 7 – Радиоактивни вещества
Клас 8 – Корозионни вещества
Клас 9 – Други опасни вещества и предмети