услуги

Железопътен транспорт

Container,Freight,Train

Пролоджистик БГ ООД успешно осъществяване международен жп транспорт на насипни товари и контейнери. Основен обем насипни товари се транспортират от и до Пристанище Варна и Пристанище Бургас за последваща обработка, вътрешен или морски транспорт.
Компанията е в партньорски отношения с Port Rail Burgas, осъществявайки международен и вътрешен транспорт на контейнери.

Посредством използването на ЖП транспорт оптимизираме транспортните разходи за нашите клиенти и се грижим за опазването на околната среда.