Бенефициент на проект

Публикувана на: 21.03.2022
plakat

Проект: "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" изпълняван по Договор за предоставяне на БФП №BG16RFOP002-2.089-5556-C01