услуги

Морски транспорт на контейнери

Rear,View,Cargo,Container,Ship.,Business,Logistic,Transportation,Sea,Freight,

ПРОЛОДЖИСТИК БГ предлага изгодни решения за международен транспорт с цели контейнери на конкурентни цени, кратки транзитни времена и глобално покритие на морския контейнерен транспорт при всички условия на доставка:

Превози от врата до врата
Превози от пристанище до пристанище
Превози от врата до пристанище
Превози от пристанище до врата

ГРУПАЖНИ КОНТЕЙНЕРИ (LCL)
С партньорите ни – водещи контейнерни линии и техните агенти от цял свят, Ви гарантираме най-ефективните и сигурни решения за превоз на Вашите групажни пратки по море с групажни контейнери:

Регулярни групажни линии от Далечния и Среден Изток до пристанища Варна и Бургас
Глобално покритие за групажен транспорт с морски контейнери